SOUNDIVISION three

31-07-2013-004055.intrahthe timelined
dNvoOidVOuinvONVDUONiIS
snsiudIsuVSduIivSooiISn
iNisSisSVioiNisSIonINdo
UIsOvissNIsIISsuDNsosvi
INvIsUnIuNISNOuIsnoNsSo
iSNosSiUonounVSDoiosUON
UonssnvUVNDiOinSSSSSsIU
SnnOiSnIOIIVIvouvoSNOsI
nSiiNuvuDDSnIdsuoIIindI
ioOsnIDDNOoOnvsDsNDIvus
OInSOoSsNoiusOoNSOuuiuN
VIvSNusInOsOSOvOIIsisIN
VidoOdIiOoosNnnIisoNODS
nIIIiOIoNUnUONooSInDNVN
ouoDNOoOINIiIoDNDoOOsNO
dIIoNVsdiSiiUniUSOndVDs
IOoOIIiioIOOIIdIinOiIDo
SOIuvniVsodooDONIIosinD
NnidOsOSdNvUnoNIIioOdSu
osnSonnooSiiIoSsnVOVvIn
dNUIdSDdIoOIIIIIUNnIoID
DOInNNsNnNvUsdSnonnSssO
oIIOIDidNIdoIiUVSoSosIN
dVOsDIiIooioOSInonVUdvu
VVnsvoUovdoiSODsnUisIdv
nSddoOsNUSnUIISVDNoOnSv
sooVoSdssDvIuvVnuSvVioS
VIoOInoVIIVsvoDisUSosIS
iiSuSnuUINsIOUisNiuUOSi
UoDsUINOSVIIdsSsIinnSDS
DoUiNsNoooIIonDsOoisioI
SuiIISVonnNUIONIOIODiiI
USiDdVDDdOioOUSIionnniI
IUVndNdNnudINOSOOiUsNnd
ISSNIInISoDvniVvsUsvONs
iUiSvUnSnIodvIDOIIOdNso
NSIIniinvNInioiDvVdOiDI
IViddSiIsSusVvSsOiVUiOs
iNioIOiVIoSnnidiVnoUuss
UIInIunDIvuIsovonnSUSNN
niINNNnooOSNUSnOVsNVSIs
OOuDoiSIIUdoVioNooInIoN
dIuOSSouuIIOOinisivdOIi
SssIVsiNNSNNoIninSduNSI
oSNDNuUoNoiDSnOUuSDuUiO
IondsNiOnNsSioOnVsOOIin
nsInInSIiVNvIVIinoVvSSV
INSsdNnONNOSiiOOnsNUnVI
soSdIdonIdVdiOisoiisIOI
sDSnoOvddOooOVvOOIInooS
NSoINsnDSDNdidOnIsSuSii
nSOiOISnvNnuIoivnNVoISi
nVOdioIdoSniSNISSSnUDso
NSoiuuINDSnUUiOisoOoNIsobjects ,

PINSELWURFEL - inbetweenvironment

30-07-2013-235655.intrahinexpansion
roomdefining
house

mirrortomain domemaintaining
domains

from treesconnecting

units
a net


and
end,

SOUNDIVISION two

29-07-2013-201856.intrah
VSSOUOIOSOIN
IINNDIIVSNIS
IIIIIOUISOUN
INNNOSNNIINO
UNUVUOVOSSON
SSOINSUIIUVI
SUVNVNINVIVV
DVNOIISNIVIS
IOOVSNINSNSN
SNIISVNDNOVV
SNISSOOOSSIV
ONIVDNIISIVV
NNONNIDSIISD
NNNSUSSSSOUO
IUISSOOIOSVI
INSSSOOUSVDV
DNIUNIINDNIS
IIUIIIISNSDU
VIDOIIIIUNDN
ISIONISDONDI
VIIOSOIOSOII
IUVOSOIIIISO
NVODSSDNOVIO
IIUVSSDISSVS
ODSUDDNNSDII
USVONVIIOOOS
NINONSVSSUVS
IONSUDNIUDIS
UVIOSNNNDUOI
NOIUIIVOIIID
OSOONIVINIOS
OINOOUOISIIS
NUIONNOISUIU
UISIIINIOSVI
INDINOINIIIS
NSNUIIVUVVDD
ISVNSIDDNIUO
DNVOVIUVOOOO
VVINSNVOUNIS
SVDIIIVOIOSO
NSVSNNDNOINN
UIVINIDVDIIO
INNIOSOODSSS
NOSSSOUSNIIO
USNODIIUINON
ISNSOUIIIIII
SUSOSIOIVUUV
OIUSNSIONOIS
IVSOUNUVOIOI
DIUUISIIVVID
SIOIOIINDNIN
SISODVUOSSSO
IOIINUUOSDIS
NIVSSODNUIOV
NNONIOSVDSSS
IIISNNVDONOS
IIIVIDIINUIN
ISOISOSOSDUI
INOUOUONVVSI
NIODNDNDNNOS
VUSONVNNISNV
OVODONUVDSUU
IDSOSVOUUNSI
VSNVIIIIDISS
IOOUNINDSSOO
INSIDDSSIOOS ,

PINSELWURFEL - ifthenvironment

29-07-2013-195359.intrahminutes
andivisions

pathing


not naming

flowers


liquid stairs
and chairs
and tables


the middlemessage


walking walls
walking floors

ear
each room designed

 , as noun


collecting words
of in out agroup

 , sequencing


a medium,

SOUNDIVISION one

28-07-2013-141219.intrahDSNOANSOVINDIU
OSDASIINVONUDN
NONONIUSSDAIDV
NSNIODDVAONSUI
OVSNDNODUSAIIN
VSIIDNUAODNNOS
DISOSIONUNVI
SIONSODIUNVI
DIUNONSISOVI
DISOONVISIUN
DIONUNVISOSI
VISIUNDISOON
UNDSOONANNDVISI
UNDONVIANSISOND
NDONUNSIVIANDSO
SISONDVIANDONUN
VIUNSONDANONSID
VIDANONSOUNSIND
ANISNSUDNVOODI
NUANVDSONIISDO
NIDNSADSUIOONV
USOINSVINDNAOD
DVDSNNAUNOSIOI
OIAUDSDOVNISNN
UNSIONDIVISO
SIUNDIONVISO
VIUNSIDIONSO
SIUNSOONVIDI
DISOUNONSIVI
SOVIUNONDISI
SODONVIANUNSIND
ANNDSOSIUNONVID
NDANSOUNSIONVID
SIDNDSOONANUNVI
SONDSIDVIANONUN
SODVIUNSINDONAN
SDDUIVNSIAOONN
SNNONUSDOVDIAI
ANDSOVNOUISNID
IVOISNUNDASDON
DNVSNUDIOSIAON
VDONUIODSSAINN
VIONUNSISODI
VISOSIONDIUN
UNSOVIDIONSI
VISISOONDIUN
SODIONSIUNVI
SIDIUNSOVION
ONDNDSOSIANUNVI
ANSOSIUNONDNDVI
DNDSOANVIONSIUN
DONANUNSINDVISO
ANSONDUNVISIOND
NDDANSOUNONVISI
ISAONVNUOIDDNS
SANDINONUDSVIO
DUAIVNNDSSOONI
ASNDNUNIODVOSI
NDSOAVSNIUONDI
IODVNDAOUSSINN
ONVIDIUNSISO
DIVISIONUNSO
SOUNONVISIDI
UNONVISIDISO
ONSOUNDIVISI
VISODIUNONSI ,

PINSELWURFEL - three entifielded lands

28-07-2013-122046.intrah
28-07-2013-132446.intrahsculpturetalk


fields
growing
grounds


fieldgrowing
groundings


fieldgrown
units


color
units

ckhromaticolorounds

 , grounding salts


splitdivived
sliced

entityfielded


resculptu,

PINSELWURFEL - esrever in umdrehung

28-07-2013-111650.intrah
28-07-2013-113339.intrahin between
beginning and endingcommonly letteredrepresenting arrows
and represented by arrowsdispersing ground
to the edge of division

painting

bottomless
andwalllesdiscrete
discreating

discrete
digesting

 , the inhabiting space

the disintegrated house
the disintegrated room

 , the rooms rincés

 running through landscapealandscape among trees

northless
southless
eastless
westlessa monk,

theCkhromaticStore