Wednesday, July 31, 2013

SOUNDIVISION three

31-07-2013-004055.intrah



the timelined








dNvoOidVOuinvONVDUONiIS
snsiudIsuVSduIivSooiISn
iNisSisSVioiNisSIonINdo
UIsOvissNIsIISsuDNsosvi
INvIsUnIuNISNOuIsnoNsSo
iSNosSiUonounVSDoiosUON








UonssnvUVNDiOinSSSSSsIU
SnnOiSnIOIIVIvouvoSNOsI
nSiiNuvuDDSnIdsuoIIindI
ioOsnIDDNOoOnvsDsNDIvus
OInSOoSsNoiusOoNSOuuiuN
VIvSNusInOsOSOvOIIsisIN








VidoOdIiOoosNnnIisoNODS
nIIIiOIoNUnUONooSInDNVN
ouoDNOoOINIiIoDNDoOOsNO
dIIoNVsdiSiiUniUSOndVDs
IOoOIIiioIOOIIdIinOiIDo
SOIuvniVsodooDONIIosinD








NnidOsOSdNvUnoNIIioOdSu
osnSonnooSiiIoSsnVOVvIn
dNUIdSDdIoOIIIIIUNnIoID
DOInNNsNnNvUsdSnonnSssO
oIIOIDidNIdoIiUVSoSosIN
dVOsDIiIooioOSInonVUdvu








VVnsvoUovdoiSODsnUisIdv
nSddoOsNUSnUIISVDNoOnSv
sooVoSdssDvIuvVnuSvVioS
VIoOInoVIIVsvoDisUSosIS
iiSuSnuUINsIOUisNiuUOSi
UoDsUINOSVIIdsSsIinnSDS








DoUiNsNoooIIonDsOoisioI
SuiIISVonnNUIONIOIODiiI
USiDdVDDdOioOUSIionnniI
IUVndNdNnudINOSOOiUsNnd
ISSNIInISoDvniVvsUsvONs
iUiSvUnSnIodvIDOIIOdNso








NSIIniinvNInioiDvVdOiDI
IViddSiIsSusVvSsOiVUiOs
iNioIOiVIoSnnidiVnoUuss
UIInIunDIvuIsovonnSUSNN
niINNNnooOSNUSnOVsNVSIs
OOuDoiSIIUdoVioNooInIoN








dIuOSSouuIIOOinisivdOIi
SssIVsiNNSNNoIninSduNSI
oSNDNuUoNoiDSnOUuSDuUiO
IondsNiOnNsSioOnVsOOIin
nsInInSIiVNvIVIinoVvSSV
INSsdNnONNOSiiOOnsNUnVI








soSdIdonIdVdiOisoiisIOI
sDSnoOvddOooOVvOOIInooS
NSoINsnDSDNdidOnIsSuSii
nSOiOISnvNnuIoivnNVoISi
nVOdioIdoSniSNISSSnUDso
NSoiuuINDSnUUiOisoOoNIs







objects



 ,

PINSELWURFEL - inbetweenvironment

30-07-2013-235655.intrah



in







expansion
room







defining
house

mirror







tomain dome







maintaining
domains

from trees







connecting

units
a net






and
end



,

Monday, July 29, 2013

SOUNDIVISION two

29-07-2013-201856.intrah




VSSOUOIOSOIN
IINNDIIVSNIS
IIIIIOUISOUN
INNNOSNNIINO
UNUVUOVOSSON
SSOINSUIIUVI








SUVNVNINVIVV
DVNOIISNIVIS
IOOVSNINSNSN
SNIISVNDNOVV
SNISSOOOSSIV
ONIVDNIISIVV








NNONNIDSIISD
NNNSUSSSSOUO
IUISSOOIOSVI
INSSSOOUSVDV
DNIUNIINDNIS
IIUIIIISNSDU








VIDOIIIIUNDN
ISIONISDONDI
VIIOSOIOSOII
IUVOSOIIIISO
NVODSSDNOVIO
IIUVSSDISSVS








ODSUDDNNSDII
USVONVIIOOOS
NINONSVSSUVS
IONSUDNIUDIS
UVIOSNNNDUOI
NOIUIIVOIIID








OSOONIVINIOS
OINOOUOISIIS
NUIONNOISUIU
UISIIINIOSVI
INDINOINIIIS
NSNUIIVUVVDD








ISVNSIDDNIUO
DNVOVIUVOOOO
VVINSNVOUNIS
SVDIIIVOIOSO
NSVSNNDNOINN
UIVINIDVDIIO








INNIOSOODSSS
NOSSSOUSNIIO
USNODIIUINON
ISNSOUIIIIII
SUSOSIOIVUUV
OIUSNSIONOIS








IVSOUNUVOIOI
DIUUISIIVVID
SIOIOIINDNIN
SISODVUOSSSO
IOIINUUOSDIS
NIVSSODNUIOV








NNONIOSVDSSS
IIISNNVDONOS
IIIVIDIINUIN
ISOISOSOSDUI
INOUOUONVVSI
NIODNDNDNNOS








VUSONVNNISNV
OVODONUVDSUU
IDSOSVOUUNSI
VSNVIIIIDISS
IOOUNINDSSOO
INSIDDSSIOOS



 ,

PINSELWURFEL - ifthenvironment

29-07-2013-195359.intrah



minutes
andivisions

pathing






not naming

flowers






liquid stairs
and chairs
and tables






the middlemessage






walking walls
walking floors

ear
each room designed

 , as noun






collecting words
of in out agroup

 , sequencing






a medium



,

Sunday, July 28, 2013

SOUNDIVISION one

28-07-2013-141219.intrah



DSNOANSOVINDIU
OSDASIINVONUDN
NONONIUSSDAIDV
NSNIODDVAONSUI
OVSNDNODUSAIIN
VSIIDNUAODNNOS








DISOSIONUNVI
SIONSODIUNVI
DIUNONSISOVI
DISOONVISIUN
DIONUNVISOSI
VISIUNDISOON








UNDSOONANNDVISI
UNDONVIANSISOND
NDONUNSIVIANDSO
SISONDVIANDONUN
VIUNSONDANONSID
VIDANONSOUNSIND








ANISNSUDNVOODI
NUANVDSONIISDO
NIDNSADSUIOONV
USOINSVINDNAOD
DVDSNNAUNOSIOI
OIAUDSDOVNISNN








UNSIONDIVISO
SIUNDIONVISO
VIUNSIDIONSO
SIUNSOONVIDI
DISOUNONSIVI
SOVIUNONDISI








SODONVIANUNSIND
ANNDSOSIUNONVID
NDANSOUNSIONVID
SIDNDSOONANUNVI
SONDSIDVIANONUN
SODVIUNSINDONAN








SDDUIVNSIAOONN
SNNONUSDOVDIAI
ANDSOVNOUISNID
IVOISNUNDASDON
DNVSNUDIOSIAON
VDONUIODSSAINN








VIONUNSISODI
VISOSIONDIUN
UNSOVIDIONSI
VISISOONDIUN
SODIONSIUNVI
SIDIUNSOVION








ONDNDSOSIANUNVI
ANSOSIUNONDNDVI
DNDSOANVIONSIUN
DONANUNSINDVISO
ANSONDUNVISIOND
NDDANSOUNONVISI








ISAONVNUOIDDNS
SANDINONUDSVIO
DUAIVNNDSSOONI
ASNDNUNIODVOSI
NDSOAVSNIUONDI
IODVNDAOUSSINN








ONVIDIUNSISO
DIVISIONUNSO
SOUNONVISIDI
UNONVISIDISO
ONSOUNDIVISI
VISODIUNONSI



 ,

PINSELWURFEL - three entifielded lands

28-07-2013-122046.intrah
28-07-2013-132446.intrah



sculpturetalk






fields
growing
grounds






fieldgrowing
groundings






fieldgrown
units






color
units

ckhromaticolorounds

 , grounding salts






splitdivived
sliced

entityfielded






resculptu



,

PINSELWURFEL - esrever in umdrehung

28-07-2013-111650.intrah
28-07-2013-113339.intrah



in between
beginning and ending







commonly lettered







representing arrows
and represented by arrows







dispersing ground
to the edge of division

painting

bottomless
andwallles







discrete
discreating

discrete
digesting

 , the inhabiting space





the disintegrated house
the disintegrated room

 , the rooms rincés

 running through landscape







alandscape among trees

northless
southless
eastless
westless







a monk



,

theCkhromaticStore